Cảnh báo!


Câu hỏi lọc người xem thứ hai:

Những chương truyện bạn cần pass để đọc đều là những chương truyện có nội dung nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ xác thịt không che đậy, không những thế còn là thể loại “đồng tính nam”, thể loại mà những người có tư tưởng cổ hủ trong xhvn hiện nay rất là ác cảm.

Bọn mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu việc đọc những chương truyện này lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý người xem.

Bạn hiểu rõ những gì mình sắp xem chứ?